متنی دویست برگی از پی‌دی‌اف استخراج شده و در پایان همه خطوط پاراگراف تمام می‌شود. چگونه میتوان پاراگراف ها را اصلاح کرد؟ | بلاگ