پاسخ داده شده: کاهش ارقام در اکسل به صورت خودکار و بدون ضابطه ! | بلاگ